Warunki uczestnictwa.


 

Międzynarodowy festiwal "Dzieci Planety»

w Tropikanie.

Berlin, Niemcy. 30/03 – 31/03/2020.

Warunki uczestnictwa.

 

 

Kolejne terminy 02.11-05.11.2020. 05.01-08.01.2021

Międzynarodowy festiwal "Dzieci Planety" zaprasza w Tropical Islands, który znajduje się 60 km od m. Berlin, w północno-wschodniej części Niemiec. W samym centrum Tropical Islands, w otoczeniu oryginalnych budowli z najpiękniejszych tropikalnych zakątków świata, króluje Scena Wayang. Wayang znaczy po malezyjsku "show". Tym razem tańce, piosenki, muzyka, teatr...są najlepsze twórcze dzieci. Oprócz występów uczestnicy i goście festiwalu mogą cieszyć się tropikalnym światem rozrywki i rekreacji. TropicalIslands jest największy kryty park wodny w Europie. Naturalny, stworzony przez człowieka obszar ośmiu boisk piłkarskich jest prawdziwym tropikalnym kurortem z palmami, lianami, lagunami, piaszczystymi plażami i słomianymi chatami...W ciągu całego roku w aquaparku utrzymywana jest stała temperatura nie niższa niż +25ºС, a wody - +28ºС. Festiwal "Dzieci Planety" - to okazja, aby pokazać swoją kreatywność, podzielić się swoimi osiągnięciami i zdobyć nowych przyjaciół.

ORGANIZATORZY FESTIWALU:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Publiczne "Dobroczynność dla dzieci", Brześć, Białoruś.

Biuro podróży "ATIR", Brześć, Białoruś.

TropicalIsland Management GmbH. Krausnick. Deutschland.

 CELE I ZADANIA FESTIWALU:

wyjawienie i rozwój zdolności twórczych dzieci i młodzieży;

 dzielenie się twórczymi osiągnięciami i doświadczeniem z uczestnikami z różnych krajów świata, popularyzacja twórczości młodych talentów;

stworzenie stałej platformy komunikacyjnej dla kreatywności dzieci i młodzieży w Europie Środkowej;

 zachowanie i rozwój kultur narodowych;

ogólnoeuropejska współpraca poprzez kulturę i kreatywność;

wzrost umiejętności zawodowych i kwalifikacji kierowników zespołów twórczych;

 nawiązywanie kontaktów twórczych między zespołami i ich kierownikami, wzmocnienie stosunków międzynarodowych;

rozszerzenie współpracy humanitarnej organizacji twórczych.

 CZAS TRWANIA

30/03-31/03/2020

 MIEJSCE

TropicalIsland Management GmbH. Krausnick. Deutschland.

 WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU:

 Międzynarodowy festiwal nie ma charakteru konkursowego.

 Międzynarodowy festiwal nie ma ograniczeń wiekowych.

Liczba uczestników Festiwalu jest ograniczona.

 W festiwalu mogą uczestniczyć folklorystyczne, taneczne i wokalne grupy i uczestnicy, instrumentalne grupy i uczestnicy, a także wykonawcy innych stylów– jazzu, modernu, hip-hopu, baletu klasycznego itp.

Każdy zespół i uczestnik zostanie nagrodzony Dyplomem Honorowym Festiwalu, każdy członek zespołu otrzyma medal Festiwalu.

 Organizatorzy zapewniają oficjalny list-zaproszenie na finansowanie lub do uzyskania wizy.

Dla zespołów: na każde 15 uczestników - 1 miejsce dla osoby towarzyszącej jest za darmo.

* Na życzenie uczestników organizatorzy Festiwalu mogą zapewnić transfer z lotniska do parku wodnego za dodatkową opłatą.

 

Ceny wstępu dla grup

"Tropiki "

Ceny wstępu dla grup

"Tropiki & Sauna"

Bilet indywidualny

"Tropiki"

Bilet indywidualny

"Tropiki & Sauna"

Dorośli

30 euro

36 euro

45 euro

50 euro

Zniżki (dzieci do 11 lat, uczniowie od 12 lat, studenci, osoby z niepełnosprawnością ponad 70%, seniorzy od 65 lat)

25 euro

30 euro

36 euro

42 euro

 Wariant II

 Cena 95 euro obejmuje karnet do parku wodnego na dwa dni, 1 nocleg w namiotach, śniadanie.

Zbiórka festiwalowa dla uczestników   - 15 euro 

FINANSOWANIE FESTIWALU:

Realizowane jest ze środków pozabudżetowych i innych źródeł, nie zakazane przez ustawodawstwo Republiki Białoruś.

 OPŁATA FESTIWALOWA OBEJMUJE:

udział w Festiwalu w jednej kategorii

międzynarodowy dyplom i medal dla każdego uczestnika.

praca  organizatorów 

praca technika światło/dźwięk

wynajem wyposażenia technicznego

wynajem pomieszczenia dla Festiwalu

WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW:

Uczestnik / zespół zobowiązuje się wysłać w pełni wypełniony we wszystkich polach zgłoszenie ( z podaniem adresu i numeru telefonu osoby kontaktowej) organizatorom

na сhtoch.by@gmail.com. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik / zespół automatycznie

 zgadza się z każdym punktem tej pozycji. Mile widziane zdjęcia i materiał wideo

uczestników, dla lepszej organizacji Festiwalu.

 Istnieją specjalne warunki dla uczestników, którzy używają muzyki: 1 egzemplarz akompaniamentu muzycznego
należy dostarczyć organizatorom z wyprzedzeniem,

 w formacie MP3 pocztą elektroniczną(сhtoch.by@gmail.com).
Należy wyraźnie i czytelnie podać nazwę wykonawcy/zespołu, kategorię, tytuł utworu itp..
 Druga kopia akompaniamentu muzycznego powinna być zapisana na flash-nośniku i być przy sobie u uczestników Festiwalu.

 Akompaniament muzyczny (fonogram) należy przesłać na e-mail: сhtoch.by@gmail.com  
za 21 dni przed rozpoczęciem Festiwalu. Uczestnik, który nie wysłał wcześniej fonogramu, nie będzie mógł wziąć udziału;

 

 UWAGA!

 Podczas występów zabronione jest korzystanie z fonogramów plus (wyjątek: w kategorii    choreografia i teatry mody).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 dni przed Festiwalem. Termin płatności wynosi 21 dni przed rozpoczęciem

Festiwalu. Wnioski, które nie zostaną potwierdzone płatnościami, zostaną automatycznie anulowane.

Opłata za uczestnictwo wniesiona przez uczestników nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Wyjątkiem jest odwołanie imprezy przez organizatorów z powodu braku minimalnej liczby uczestników, w tym przypadku wszystkie zapłacone opłaty zostaną zwrócone uczestnikom nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

 ZDJĘCIA I WIDEO

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów fotograficznych/wideo przesłanych przez uczestników lub sfilmowanych podczas

Festiwalu według własnego uznania, bez opłat dla uczestników.

Podczas festiwalu organizatorzy zapewniają uczestnikom usługę w postaci profesjonalnego fotografa. Materiał fotograficzny można kupić po zakończeniu imprezy.

Zgłoszenia prosimy wysłać na: сhtoch.by@gmail.com

 Jest dozwolone prywatne fotografowanie / filmowanie uczestników podczas występu, nie przeszkadzając w pracy oficjalnych operatorów i fotografów Festiwalu.

 PRAWA ORGANIZATORÓW

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Festiwalu w przypadku braku minimalnej liczby uczestników. W przypadku już opłaconych składek kwota zostanie w całości zwrócona uczestnikom.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności ekonomicznej i moralnej w przypadku odmowy uczestnictwa w festiwalu przez uczestnika.

Opłacone opłaty za uczestnictwo nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą być wyrządzone uczestnikom lub innym osobom w trakcie trwania Festiwalu.

Organizatorzy przesyłają teksty do druku dyplomów, certyfikatów i podziękowań do drukarni z wyprzedzeniem, korzystając z informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku pomyłek organizatorzy nie drukują przedrukowanego materiału i nie ponoszą odpowiedzialności za niepoprawnie przekazane informacje przez uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników za nieprzestrzeganie punktów niniejszego regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Uczestnik/zespół zobowiązuje się zapłacić składkę za udział w Festiwalu, nie później

 niż 21 dni przed festiwalem, przesyłając kopię zlecenia wypłaty na adres сhtoch.by@gmail.com. Aplikacje, nie potwierdzone płatnością, zostaną automatycznie anulowane przez organizatorów. Koszty przelewu bankowego uczestnik bierze na siebie.

Metod płatności:

 przelew bankowy w euro

UWAGA!

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych dokumentów, zezwoleń i ubezpieczenia

 medycznego. Do parku wodnego musisz mieć akcesoria kąpielowe. Czapki z basenu nie są wymagane.
W parku wodnym każdy będzie miał własną szafkę zamykaną na dłoni chipem z bransoletki. Niestety walizka tam nie trafi.
Proszę ograniczyć swój bagaż do wielkości plecaka lub torby.

Na terenie parku istnieje sieć WI-FI.

Do kontaktów:

Biuro podróży "ATIR"
Brześć. B-R Szewczenko, 4.of 329
www.atir.by
+48 83 410-40-18 Polska

+375 162 28-28-38
 +375 162 28-28-48
 +375 29 388-77-71
 +375 33 388-87-73

Tropical Islands

Tropical-Islands-Allee 1
15910 Krausnick

https://www.tropical-islands.de